Κατασκευή αεραγωγών

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ένας αγωγός κατασκευάζεται ακολουθώντας μια τυποποιημένη διαδικασία. Η διαδικασία είναι η ίδια ανεξάρτητα από το σχήμα του στοιχείου αγωγού: σημάδεμα, κοπή, κόλληση, αναδίπλωση, κλείσιμο με ταινία, φλάντζες & ενίσχυση και σφράγιση.

Σημάδεμα πάνελ

Το πρώτο βήμα είναι να σημαδέψετε για την κοπή

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς τύπους κυλίνδρων και μοτίβων σύμφωνα με τον αεραγωγό που θέλουμε να συναρμολογήσουμε

Κοπή

Το δεύτερο βήμα είναι να κόψετε το πάνελ

Χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία για την κατασκευή προ-μονωμένων πάνελ αεραγωγών, συμπεριλαμβανομένων Διπλό μαχαίρι 45º, Αριστερό μαχαίρι 45º, Δεξί μαχαίρι 45º, μαχαίρι 90º, Πλαϊνό μαχαίρι 45º Φαλτσέτα, Μέτρο, Μολύβι μαρκαρίσματος, Ματσόλα, Ανταλλακτικά για τα ειδικά μαχαίρια.

Συγκόλληση

Το τρίτο βήμα είναι η εφαρμογή κόλλας

Απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα στα άκρα κοπής. Η περιοχή πρέπει να καθαριστεί από τη σκόνη πριν από την εφαρμογή της κόλλας. Είναι μια εξειδικευμένη κόλλα Φενολικού που χρησιμοποιείται μόνο για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό.

Κλείσιμο του πάνελ με ταινία

Το τέταρτο βήμα είναι η προσαρμογή ταινίας στις ενώσεις

Κλείνουμε τους εξωτερικούς αρμούς με ενισχυμένη ταινία αλουμινίου. Μπορούμε επίσης να επιδιορθώσουμε τυχόν ζημιές εσωτερικά ή εξωτερικά καλύπτοντας με την ταινία αλουμινίου.

Τοποθέτηση Φλαντζών

Το πέμπτο βήμα είναι η τοποθέτηση φλάντζών

Για την ολοκλήρωση του αγωγού τοποθετήσαμε φλάντζες χρησιμοποιώντας κόλλα για τα προφίλ. Εάν το μέγεθος του αγωγού είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο μέγεθος, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ενισχυτική μπάρα

Σφραγίζοντας το πάνελ

Το τελικό βήμα είναι η σφράγιση του πάνελ

Όλες οι αρθρώσεις των αγωγών σφραγίζονται εσωτερικά με το Sealant έτσι δεν υπάρχει διαρροή αέρα και η ροή του αέρα είναι καθαρή.

Επικοινωνία και κοστολόγηση

Μπορείτε εύκολα να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κάνετε κοστολόγηση και να παραγγείλετε για το έργο σας